Εργασίες στεγάνωσης επισκευαστικής βάσης Ελευσίνας ΔΙΛΙΚΥΠ (π.κ. στο ΠΔΕ 2021ΣΕ18900008)» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5217161 ( 6ΑΘΡ4653ΠΩ-2Υ7 )

Εργασίες στεγάνωσης επισκευαστικής βάσης Ελευσίνας ΔΙΛΙΚΥΠ (π.κ. στο ΠΔΕ 2021ΣΕ18900008)» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5217161 ( 6ΑΘΡ4653ΠΩ-2Υ7 )