Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας

Διευθυντής Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΜΟΖΑΣ Θεόφιλος

Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας μεριμνά για τον καθορισμό όρων ασφαλούς ναυσιπλοϊας προς προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα, τη θέσπιση εθνικού …

Ασφάλεια στη θάλασσα