Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας

DSC_1970.JPG

Διευθυντής Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας Πλοίαρχος Λ.Σ. ΠΑΡΔΑΛΗΣ Κωνσταντίνος

Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας μεριμνά για τον καθορισμό όρων ασφαλούς ναυσιπλοϊας προς προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα, τη θέσπιση εθνικού …

Ασφάλεια στη θάλασσα