Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 3-11-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο γραφείο 403 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), πρόκειται να διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση:

α) του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την προμήθεια «δέκα (10) περιπολικών σκαφών πνευστού τύπου μήκους 11-12 μέτρων, με αεροθάλαμο ή με fender κλειστής κυψελίδας προς κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών Υ.Ν.Α.Ν.Π./Α.Λ.Σ./ΕΛ.-ΑΚΤ.»,

β) του τρίτου (3ου) Τακτικού Μέλους της «Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφύγων σε θέματα προμηθειών του νόμου 4412/2016», έτους 2023-2024 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

γ) του πρώτου (1ου) Τακτικού Μέλους για το έργο «Προμήθεια τριών (03) ταχύπλοων σκαφών (Tender) για τα Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ 060-070-080».

Share: