Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

ΓΓΑΙΝΠ
Share:    

DSC_1815.jpg

Μανώλης Κουτουλάκης

Ο Μανώλης Κουτουλάκης κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στη Χωροταξία και στην Περιφερειακή Πολιτική και είναι υποψήφιος Διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με αντικείμενο την έρευνα και ανάλυση των χωρικών και οικονομικών επιπτώσεων επιλεγμένων ευρωπαϊκών πολιτικών στην Ελλάδα.

Έχει διατελέσει Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (2010-2012) σε ζητήματα αξιολόγησης Δημόσιων και Ιδιωτικών Επενδύσεων, συμμετοχή στη διαμόρφωση ειδικών καθεστώτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας και συμμετοχή στη διαμόρφωση προγραμμάτωνΕΣΠΑ στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Την περίοδο 2014-2015 διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στον τομέα ανάλυσης και σχεδιασμού Πολιτικών Κοινωνικών Προγραμμάτων, Προγραμμάτων Ενεργητικής Απασχόλησης, Κατάρτισης τομεακών Πολιτικών, ενώ παράλληλα συμμετείχε στον επιχειρησιακό προγραμματισμό των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την περίοδο 2014-2020.

Έχει συμμετάσχει ως εμπειρογνώμονας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών σε θέματα μεταρρυθμίσεων δημοσίου τομέα με έμφαση στην Τοπική Ανάπτυξη και τη Δημόσια Διοίκηση. Επίσης, έχει συμμετάσχει ή συντονίσει την υλοποίηση πολυάριθμων αναπτυξιακών μελετών και προγραμμάτων για Δήμους, Περιφέρειες και έχει αποκτήσει εξειδίκευση σε θέματα ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού δημοσίων φορέων και διαθέτει εξειδίκευση σε θέματα γαλάζιας ανάπτυξης, νησιωτικότητας, περιφερειακής πολιτικής.

Έχει διδάξει στο πρώτο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» με τη σύμπραξη και της ΕΕΤΑΑ. Έχει συμμετάσχει σε διδασκαλία στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Παν. Πειραιώς, καθώς επίσης και στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ιδίου Πανεπιστημίου, ενώ διετέλεσε επικεφαλής του Γραφείου Διαμεσολάβησης και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2017-2019) και συντονιστής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Πειραιώς και Νήσων Αττικής.

ΓΓΑΙΝΠ