Ηλεκτρονική καταχώριση αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας e-ΔΛΑ

e-ΔΛΑ
Share:    

Απομακρυσμένη καταχώριση

Μέσω του συστήματος e-ΔΛΑ ο πολίτης, αφού αυθεντικοποιηθεί (μέσω των κωδικών TaxisNET), μπορεί να καταχωρίσει την αίτηση του και να υποβάλει τα δικαιολογητικά της σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να διεκπεραιωθεί πλήρως ηλεκτρονικά. Δεν απαιτείται, σε κανένα στάδιο, η αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη, εκτός ορισμένων ειδών αιτήσεων όπου αυτό είναι αναγκαίο π.χ. για αυτοψία, εξετάσεις κ.ο.κ.

Οι κατηγορίες για τις οποίες δύνανται να καταχωρούνται αιτήσεις  από τους πολίτες και να διεκπεραιώνονται από τις Λιμενικές Αρχές, είναι οι ακόλουθες:

-Άδεια ναυαγοσώστη

-Δραστηριοποίηση δύτη 

-Δραστηριοποίηση Θαλάσσιου ταξί

-Δραστηριοποίηση μαθητευόμενου δύτη

-Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής

-Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών

-Ίδρυση και λειτουργία καταδυτικού συνεργείου 

-Καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής

-Σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών τ/χ σκαφών

-Σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης 

ενώ σταδιακά θα προστίθενται επιπλέον κατηγορίες/αιτήσεις.

Πλήρης διεκπεραίωση αίτησης

Ο πολίτης, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να συνδεθεί ξανά στο e-ΔΛΑ, ώστε να δει αναλυτικό ιστορικό των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την αίτηση του, καθώς και τυχόν ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσει εκείνος, π.χ. υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών, πληρωμή εισφορών κ.ο.κ.

Αφού ολοκληρωθούν οι ενέργειες της αίτησής του, ο πολίτης θα λάβει το αποτέλεσμα αυτής (βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, άδεια κ.ο.κ.) σε ηλεκτρονική μορφή, ψηφιακά υπογεγραμμένη.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται από εξωτερικούς χρήστες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://edla.hcg.gr, είτε χωρίς σύνδεση για περιήγηση στην εφαρμογή, είτε με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNET για αυθεντικοποίηση κι εν συνεχεία υποβολή αίτησης. Σημειώνεται ότι στο πεδίο "Βοήθεια" παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής από τους εξωτερικούς χρήστες.

Επισκευτείτε την εφαρμογή e-ΔΛΑ