Ελληνικό Νηολόγιο

Share:    

niologio.jpg

H προσέλκυση πλοίων στο εθνικό νηολόγιο αποτελεί πάγια προτεραιότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζεται ένα πλέγμα μέτρων που αποσκοπούν στην ανταγωνιστικότητα και τον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού νηολογίου. Η ελληνική σημαία χαρακτηρίζεται ως «ποιοτική σημαία» η οποία συγκροτείται από δυναμικό στόλο σύγχρονης τεχνολογίας. Προσφέρει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και ποιοτικά χαρακτηριστικά που την καθιστούν ανταγωνιστική στο διεθνή ναυτιλιακό στίβο.

Στο χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής περιλαμβάνεται η περαιτέρω απλοποίηση, βελτιστοποίηση και εκσυγχρονισμός των διαδικασιών νηολόγησης πλοίων στην Ελληνική σημαία, μέσω αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών διαδικασιών και εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού. Στην κατεύθυνση αυτή, λειτουργεί Γραφείο Εξυπηρέτησης Νηολόγησης Πλοίων το οποίο λειτουργεί με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ναυτιλιακών εταιρειών. Το γραφείο έχει ως αντικείμενο την υποδοχή και διαχείριση των αιτήσεων σχετικά με τη νηολόγηση ποντοπόρων πλοίων (άρθρο 13 ν.δ. 2687/53).

πλοιοκτησία ελληνικό νηολόγιο