Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Νηολόγησης Πλοίου (Άρθρο 13 του ΝΔ 2687/53-ΦΕΚ 317Α)