Ποντοπόρος Ναυτιλία

Share:    

spanos

Διευθυντής Ποντοπόρου Ναυτιλίας Πλοίαρχος Λ.Σ. Ανδρέας Σπανός

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που η ιστορία της, ο πολιτισμός της, η σύγχρονη πραγματικότητα και το μέλλον της είναι συνδεδεμένα άρρηκτα με τη θάλασσα.Με την πάροδο των ετών, η ποντοπόρος ναυτιλία αναδείχθηκε ως ο ένας από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, που υποστηρίζει διαχρονικά την οικονομική ανάπτυξη. Οι ναυτιλιακές δραστηριότητες υπογραμμίζουν την εθνική παρουσία σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου, ενισχύουν τις σχέσεις της Ελλάδας με άλλες ναυτιλιακές χώρες και ενισχύουν την εδαφική και κοινωνική συνοχή της χώρας μας αλλά και της Ε.Ε. στο σύνολό της. Τα χαρακτηριστικά αυτά σε συνδυασμό με τη γεωφυσική της διαμόρφωση έχουν συμβάλλει στην έντονη δραστηριοποίηση των Ελλήνων στη θάλασσα και στην ανάδειξη του ναυτιλιακού τομέα ως ενός από τους δυναμικότερους της ελληνικής οικονομίας, συνεισφέροντας το 9% στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ).

Ο Πειραιάς, ως το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αποτελεί τον γεωγραφικό πυρήνα της ελληνικής και της ελληνόκτητης ναυτιλίας όπου αναπτύσσονται οι δραστηριότητες των ναυτιλιακών φορέων και των άμεσα συνδεδεμένων κλάδων της οικονομίας. Σε συνδυασμό με το άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που υπηρετεί τους τομείς αυτούς, δημιουργείται ένας ενιαίος και ισχυρός μηχανισμός ανάπτυξης οικονομικών συνεργειών που συνθέτει το ελληνικό ναυτιλιακό πλέγμα (maritimecluster).

Στην Ελλάδα λειτουργούν περισσότερες από 1.400 εγκατεστημένες ναυτιλιακές εταιρίες στη χώρα του αρ. 25 ν.27/75 και περισσότερες από 3.700 ναυτικές εταιρείες του ν. 959/79, οι οποίες παρέχουν άμεση απασχόληση περίπου σε 16.000 εργαζομένους, αναδεικνύοντας τον Πειραιά σε ναυτιλιακό κέντρο παγκόσμιας εμβέλειας και βάση τεχνογνωσίας στην τεχνική και εμπορική διαχείριση πλοίων.

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στον Πειραιά εκτείνονται, παράλληλα, σε οικονομικές/τραπεζικές υπηρεσίες, νομικές υπηρεσίες, θαλάσσια ασφάλιση, ναυπηγικές και ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, εργασίες ρυμούλκησης και επιθαλάσσιας αρωγής, ναυτιλιακά πρακτορεία, ανεφοδιασμό καυσίμων, ναυτιλιακό εξοπλισμό, νηογνώμονες κ.τ.λ. Ορισμένοι από τους πλέον γνωστούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς καθώς και επιφανείς Αλληλασφαλιστικοί Οργανισμοί (P&I Clubs), έχουν ιδρύσει τις θυγατρικές εταιρείες τους στον Πειραιά, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικές οικονομικές υπηρεσίες στις ναυτιλιακές εταιρείες. Εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες (192.000) άνθρωποι απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα σε ναυτιλιακές δραστηριότητες, συμβάλλοντας δυναμικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας και στην απασχόληση του εθνικού εργατικού δυναμικού.

Στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, βρίσκεται η στήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας, η ενίσχυση του πλέγματος ναυτιλιακών δραστηριοτήτων και η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων προκειμένου να καταστεί το Ελληνικό Νηολόγιο περισσότερο ελκυστικό.

Η Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας είναι η αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για την υποστήριξη της ποιοτικής και ποσοτικής ανάπτυξης της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και κυρίως της προσέλκυσης πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο, την παροχή προστασίας των ελληνικών πλοίων στην αλλοδαπή, το συντονισμό των ενεργειών για την εισήγηση και την υποστήριξη της ναυτιλιακής πολιτικής σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, πλην θεμάτων Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Ε.Ε., και την παρακολούθηση εφαρμογής ειδικών μέτρων αναφορικά με τη σύσταση ίδρυση και εγκατάσταση ημεδαπών και αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων της:

α) Τμήμα Ναυτιλιακής Πολιτικής

β) Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών

γ)Τμήμα Διεθνών Οργανισμών και Ευρωπαϊκής Ένωσης

δ) Τμήμα Μητρώων Πλοίων

Αναζητήστε:

'Εντυπο Πληροφοριακό Υλικό

Νόμοι – Προεδρικά Διατάγματα

Υπουργικές Αποφάσεις

Ελληνική Στρατηγική για την Υλοποίηση του Κώδικα Εφαρμογής Οργάνων του ΙΜΟ (Κώδικας ΙΙΙ)