Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός

International Maritime Organization - IMO
Share:    

Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός

Η χώρα μας αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime Organization –ΙΜΟ) και μέλος της Κατηγορίας «Α» του Συμβουλίου του Οργανισμού στην οποία εκλέγονται χώρες που έχουν «μέγιστο» ενδιαφέρον στην παροχή διεθνών θαλασσίων μεταφορών.

Αναγνωρίζοντας το ρόλο του ΙΜΟ στη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν τη διεθνή ναυτιλία η χώρα μας συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της ναυτιλιακής νομοθεσίας με συνεχή παρουσία σε όλες τις εργασίες των Επιτροπών – Υποεπιτροπών του Οργανισμού, υποβάλλοντας προτάσεις οι οποίες ρυθμίζουν με ρεαλιστικό τρόπο τη ναυτιλιακή δραστηριοποίηση, προκειμένου τα εν λόγω μέτρα να ισχύουν παγκοσμίως, κατ’ αναλογία της δραστηριοποίησης της διεθνούς ποντοπόρου ναυτιλίας, για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας (flag neutral) και να διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού (level playing field).

Ναυτιλία IMO