Ναυτιλιακές Σχέσεις με Τρίτες Χώρες

Share:    

Σε μια εποχή συνεχών μεταβολών και γεωπολιτικών συσχετισμών, πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποτελείη ανάδειξη της ελληνικής ναυτιλίαςσε έναν αξιόπιστο εμπορικό εταίρο, καθώς είναι σε θέση να καλύπτει ένα σημαντικό μέρος των μεταφορικών αναγκών παγκοσμίως σε ενέργεια και πρώτες ύλες, αξιοποιώντας αυτή τη δυναμική και σε πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο. Ως εκ τούτου μέσω της ενίσχυσης των διμερών και τριμερών ναυτιλιακών σχέσεών μας με τρίτες χώρες αναδεικνύεται περαιτέρω ο ρόλος της Ελλάδας στην οικονομική διπλωματία και τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς.

Παράλληλα λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικράτηση συνθηκών ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού, η οποία αποτελεί διαχρονικά βασική επιδίωξη της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής, που υπαγορεύονται από τη διεθνή δραστηριοποίηση της ελληνικής ναυτιλίας, επιτυγχάνεται σε διμερές επίπεδο δια των Διμερών Ναυτιλιακών Συμφωνιών που επιδιώκει και συνάπτει η χώρα μας με τρίτες χώρες.

Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ήταν και είναι παρόν σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου, οπουδήποτε προκύψει ανάγκη συνδρομής στο ελληνικό πλοίο και τον έλληνα ναυτικό. Οι κατάλληλες για το σκοπό αυτό ενέργειες συντονίζονται σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα από το Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σε άριστη συνεργασία με το καλά σχεδιασμένο Δίκτυο Ναυτιλιακών Ακολούθων και τις ελληνικές διπλωματικές Αρχές.

Ναυτιλία