Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Ταχ. Δ/νση Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε 1 - Ε 2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς

Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 1371700 - 213 1374700

Γραφείο Τύπου ΥΝΑΝΠ :

Email Επικοινωνίας :

press@yna.gov.gr

Γραφείο Τύπου ΥΦΥΝΑΝΠ :

213 1374257

Email Επικοινωνίας :

yfypourgos.gram@yna.gov.gr

Τμήμα Σχέσεων Κράτους - Πολίτη/Επιχειρήσεων :

213 1371480 - 213 1371296 - 2131371421 - 2131371481

Email Επικοινωνίας :

  • info@yna.gov.gr & ddy.b@yna.gov.gr (τις εργάσιμες ημέρες & ώρες)
  • contact@yna.gov.gr (24/7)

Κέντρο Άμεσης Δράσης ΛΣ: 108

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης: 112

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσιών - Φορέων ΥΝΑΝΠ:

Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων ΥΝΑΝΠ

* Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να περιέχουν το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία (για Νομικό πρόσωπο),την ταχυδρομική διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας και τον αριθμό τηλεφώνου του φυσικού ή νομικού προσώπου που αποστέλλει το μήνυμα (Νόμος 4727/2020).

Εκπρόσωπος Τύπου Υ.ΝΑ.Ν.Π.: Πλωτάρχης Λ.Σ. ΑΛΕΞΙΟΥ Νικόλαος

Επικοινωνία με Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Υ.ΝΑ.Ν.Π. - DPO

Στοιχεία επικοινωνίας για θέματα που αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδομένων αρμοδιότητας Υπηρεσιών Υ.ΝΑ.Ν.Π.

Δήλωση προσβασιμότητας