Βασικές Αρχές Ναυτιλιακής Πολιτικής

greek flag2.jpg
Share:    

Αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά της ναυτιλίας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας, η Ελλάδα υποστηρίζει σε σταθερή βάση τις ναυτιλιακές δραστηριότητες μέσα από ένα συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο θετικών μέτρων, που στοχεύει στην περαιτέρω διασφάλιση της ανταγωνιστικής θέσης του ναυτιλιακού τομέα διεθνώς, στην υψηλού επιπέδου εκπροσώπηση στην Ε.Ε. και στους διεθνείς οργανισμούς, ενώ παράλληλα εγγυάται ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον για την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού στόλου και του πλέγματος ναυτιλιακών δραστηριοτήτων.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ελληνική ναυτιλία δραστηριοποιείται σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου και τη διαρκώς εντεινόμενη ανάγκη διαφύλαξης της ναυτιλίας από περιοριστικές πρακτικές ή μονομερή μέτρα τρίτων χωρών, ως απόρροια σύγχρονων τάσεων προστατευτισμού και εμπορικών διενέξεων, προτεραιότητα του Υπουργείου αποτελεί η επιδίωξη ανταγωνιστικών συνθηκών δραστηριοποίησης της ναυτιλίας, εστιάζοντας σε ίσους όρους ανταγωνισμού (level playing field). Ομοίως, η περαιτέρω απελευθέρωση των ναυτιλιακών υπηρεσιών (liberalization of maritime transport services), η ανεμπόδιστη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και σε φορτία (unrestricted access to cargoes) στο πλαίσιο του Παγκόσμιου οργανισμού Εμπορίου (World Trade Organization–WTO) και των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ και τέλος, η περαιτέρω ένταξη του ναυτιλιακού πλέγματος στην εθνική οικονομία, συμβάλλοντας στην εθνική προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομικής θέσης της χώρας μας με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και με σεβασμό στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Ναυτιλία

Σχετικές εικόνες