Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Share:    

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος είναι ο επίσημος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα ναυτιλίας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και έχει ως σκοπό του την προστασία και προαγωγή των συμφερόντων της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας, μέσω κοινής συνεργασίας όλων των μελών του και εντός των ορίων των γενικών συμφερόντων του κράτους και της εθνικής οικονομίας.

Ιδρύθηκε με τον Α.Ν. 191 της 30ης Σεπτεμβρίου 1936 αφού είχε διαπιστωθεί η ανάγκη υπάρξεως ενός συντονιστικού οργάνου μέσω του οποίου θα εξασφαλίζονταν η εμπεριστατωμένη μελέτη των θεμάτων όλων των κλάδων της ναυτιλίας, καθώς και η έγκυρη γνωμοδότηση και παροχή συμβουλών στις εκάστοτε Κυβερνήσεις. Λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και εδρεύει από συστάσεως στον Πειραιά.

Ακτή Μιαούλη 65
185 36 Πειραιάς – Ελλάδα
Τηλ: +30 210 429 3827
Fax: +30 210 429 3831

E-mail: nee@nee.gr
Υπεύθυνος αλληλογραφίας: Μαριάννα Γεωργακοπούλου