Στατιστικά στοιχεία

Share:    

Ετήσια στοιχεία Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) Ελλήνων ναυτικών και θεωρήσεων ΑΝΙ που εκδίδονται από τρίτες χώρες

Στατιστικά στοιχεία διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Στατιστικά στοιχεία για παράπονα επιβατών

Στατιστικά στοιχεία σχετικά με ελέγχους, πιστοποίηση εταιρειών και πλοίων στο πλαίσιο του Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων

Στατιστικά στοιχεία πιστοποίησης υπόχρεων στο πλαίσιο της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (Maritime Labour Convention (MLC), 2006)

Μηνιαίος πίνακας προσφερόμενων προς εργασία και λαβόντων επίδομα ανεργίας ναυτικών ΓΕΝΕ και Λιμενικών Αρχών

Μηνιαίο δελτίο κινήσεως χορηγηθεισών αδειών ναυτολόγησης Ελλήνων ναυτικών κατά ειδικότητα μέσω ΓΕΝΕ και Λιμενικών Αρχών