Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Share:    

Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

ΓΓΑΙΝΕ.jpg

Ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Το Ελληνικό Κράτος ίδρυσε το Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής το 1985 με ομόφωνη απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Το 2009 το Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής συγχωνεύθηκε με το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Από τον Σεπτέμβριο του 2010 η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής υπάγεται στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας. Η θεσμοθέτηση και λειτουργία της Γενικής Γραμματείας επιβάλει την εναρμόνιση και προσαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στην περιοχή του Αιγαίου. Κύρια δράση της Γενικής Γραμματείας είναι ο συντονισμός και κινητοποίηση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στα πλαίσια των κυβερνητικών δράσεων στο Αιγαίο.

Οι στόχοι της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής είναι:

  • Η υλοποίηση των πολιτικών που προβλέπονται για την βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου.
  • Η άμεση και αποτελεσματική εισήγηση στην Ελληνική Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό των κυβερνητικών μέτρων που κρίνονται αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά καιρούς οι νησιωτικές κοινωνίες.
  • Η αξιοποίηση και διάδοση της Αιγαιακής πολιτισμικής κληρονομιάς.
  • Η διαμόρφωση του Αρχιπελάγους σε μια ενιαία περιοχή που χαρακτηρίζεται από οικονομική και κοινωνική ευημερία μέσω της εφαρμογής διαφοροποιημένων στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης για το κάθε νησί.

Τα κεντρικά γραφεία της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής βρίσκονται στην Μυτιλήνη.

Το Αιγαίο Αρχιπέλαγος είναι ένα σύμπλεγμα από νησιά που είναι διασκορπισμένα σε μια υδάτινη επιφάνεια μήκους 800 χιλιομέτρων από Βορρά προς Νότο και 600 χιλιομέτρων από Δύση προς Ανατολή αποτελώντας το πιο εκτεταμένο νησιωτικό σύμπλεγμα στην Ευρώπη. Η γεωγραφική θέση του Αιγαίου στο ανατολικό άκρο της Ελλάδας που παράλληλα αποτελεί και το Νότιο Ανατολικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσδίδει στα νησιά του Αιγαίου ένα σημαντικό γεωπολιτικό ρόλο.

Στο Αιγαίο αρχιπέλαγος υπάρχουν νησιά όλων των κατηγοριών. Στο Νότο η Κρήτη συγκαταλέγεται στα πολύ μεγάλα νησιά και αποτελεί μαζί με τη Σικελία τη Σαρδηνία και τη Κορσική τμήμα των νοτίων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ήπειρο της Αφρικής. Το Αιγαίο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία είναι κατάσπαρτο από Ελληνικά νησιά μικρού και μεσαίου μεγέθους που διοικητικά ανήκουν σε πέντε νομούς και δυο περιφέρειες αποκλειστικά νησιωτικές.Την πλειοψηφία των νησιών συνθέτουν απομονωμένα και μικρά σε μέγεθος νησιά των οποίων η οικονομία χαρακτηρίζεται ως προβληματική λόγω γεωγραφικής απομόνωσης. Συγκριτικά με την ηπειρωτική Ελλάδα τα νησιά του Αιγαίου αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα στους τομείς των μεταφορών επικοινωνιών και ενέργειας.

Ο Αιγαιοπελαγίτικος πολιτισμός παρουσιάζει μια ιστορική συνέχεια στο πέρασμα των χιλιετηρίδων και αποτελεί μια σπάνια κληρονομιά διεθνούς σπουδαιότητας. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιωτικού συμπλέγματος επιβάλουν όχι μόνο την διαμόρφωση εξειδικευμένου στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης για το Αιγαίο αλλά και την διαμόρφωση αποτελεσματικών πρακτικών υλοποίησης των στρατηγικών.

Έχοντας επίγνωση των προβλημάτων που οδηγούν στην οικονομική καθυστέρηση των νησιών του Αιγαίου η Ελληνική Κυβέρνηση έθεσε τους στόχους μιας κοινωνικοοικονομικής πολιτικής που βασίζεται σε έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τον μοναδικό χαρακτήρα του νησιωτικού συμπλέγματος και του κάθε νησιού ξεχωριστά. Οι νέες στρατηγικές συμπεριλαμβάνουν πρωτοποριακά μέτρα και σύγχρονες δράσεις με στόχο την αναστροφή των αρνητικών παραγόντων ανάπτυξης ακολουθώντας τις αρχές της βιώσιμης νησιωτικής ανάπτυξης.

Επικοινωνία

E-mail: info@ypai.gr

Γραφεία Μυτιλήνης

Μικράς Ασίας 2‚Μυτιλήνη 81100

Τηλ. 22513 50200

Fax: 22510 41175

Telex: 297197

Α.Φ.Μ.: 099512043 ΔΟΥ Μυτιλήνης

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (Πειραιά): Τηλ. 213 1374750 - 751 Fax: 210 4121757

Γραφείο Γενικού Γραμματέα: Τηλ. 2251 3 50311‚ 50312 Fax: 22510 43911‚ email:genikos@ypai.gr

Νομική Διεύθυνση:

Γραφείο Νομικού Συμβούλου: Τηλ. 22513 50343‚ 22510 42873 email:

Δικαστικοί Αντιπρόσωποι: Τηλ. 22513 50321 - 207 - 208 22510 47969 Fax: 22510 37179

ΓΓΑΙΝΠ