Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών

Share:    

Η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών, όπως μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Υποδομών με το π.δ. 77/2023, με αρμοδιότητες τον σχεδιασμό, προγραμματισμό, ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών για τα έργα των Λιμενικών Υποδομών, η παροχή τεχνικής συνδρομής σε οποιαδήποτε φάση των λιμενικών έργων, που εκτελούνται από άλλους φορείς ή επίπεδα διοίκησης, ύστερα από προγραμματική συμφωνία, ο σχεδιασμός της υλοποίησης έργων προστασίας ακτών από διάβρωση καθώς και η εποπτεία της υλοποίησης των έργων υποδομής σε κτιριακές/λιμενικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης υδροπλάνων, επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου.

Συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

  • Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού
  • Τμήμα Κατασκευών

Στοιχεία Επικοινωνίας:

  • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σεβαστουπόλεως 1 και Φειδιππίδου, ΤΚ 11526, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  • Email: dly@yna.gov.gr
  • Τηλέφωνο: 210 7710028, 210 7710031