Διεύθυνση Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων

Share:    

Σύμφωνα με το άρθρο 66 του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» η Διεύθυνση Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι αρμόδια για την προσέλκυση και προώθηση επενδύσεων στο ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα, καθώς και τη μέριμνα για την εποπτεία για την καλύτερη οργάνωση των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων.

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

  • Τμήμα Ναυπηγήσεων, Επισκευών, Μετασκευών και Διαλύσεων Πλοίων
  • Τμήμα Εποπτείας και Οργάνωσης Ναυπηγοεπισκευαστικής Δραστηριότητας
  • Τμήμα Κατασκευής και Εξοπλισμού Σκαφών Αναψυχής

Η Διεύθυνση Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων επί του παρόντος και μέχρι τη οριστικοποίηση του νέου κτιριολογικού προγράμματος του ΥΝΑΝΠ στεγάζεται στο Γραφείο 131 του κτιρίου της Ακτής Βασιλειάδη.

Στοιχεία Επικοινωνίας: