Share:    

ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ

Ισχύουσες διατάξεις:

-ν. 4256/2014 (Α’ 92)

-αριθ. 3133.1/10229/2016/04-2-2016 Υ.Α. (Β’ 364),

Γενικές πληροφορίες:

-Για την εκμετάλλευση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής του ν. 4256/2014 συνάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης (ναυλοσύμφωνο). Θεωρημένο αντίγραφο του ναυλοσυμφώνου ή ευκρινές φωτοαντίγραφό του τηρείται επί του πλοίου καθ΄ όλη τη διάρκεια της ναύλωσής του πλοίου.

-Το υπόδειγμα του ναυλοσυμφώνου έχει καθοριστεί με την αριθ. 3133.1/10229/2016/04-2-2016 Υ.Α. Κάθε άλλος τύπος ναυλοσυμφώνου, πέραν του ως άνω καθορισμένου, δεν γίνεται δεκτός και δεν θεωρείται από τις αρμόδιες Αρχές.

-Μέχρι την ολοκλήρωση της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή του ναυλοσύμφωνου (e - ναυλοσύμφωνο) απαιτείται η θεώρηση του ναυλοσύμφωνου, με την προσκόμιση του από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη ή τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον πράκτορα του πλοίου ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, ως ακολούθως:

(α) Για ναυλώσεις που αρχίζουν από ελληνικό λιμάνι, το ναυλοσύμφωνο θεωρείται από οποιαδήποτε ελληνική Λιμενική Αρχή, η οποία και το καταχωρίζει στο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων του Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.). Η θεώρηση του ναυλοσύμφωνου διενεργείται μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες ή εβδομήντα δύο (72) ώρες, αν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο ή επίσημη αργία, πριν από την έναρξη της ναύλωσης.

(β) Για ναυλώσεις που αρχίζουν στην αλλοδαπή, το ναυλοσύμφωνο θεωρείται από τη Λιμενική Αρχή του πρώτου ελληνικού λιμένα κατάπλου του πλοίου και ταυτόχρονα καταχωρίζεται από αυτή στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.

(γ) Για ναυλώσεις που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου στην αλλοδαπή, τα ναυλοσύμφωνα θεωρούνται, μέχρι το τέλος του έτους που αφορούν, από οποιαδήποτε ελληνική Λιμενική Αρχή ή Έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου και ταυτόχρονα καταχωρίζονται στην πρώτη διαθέσιμη θυρίδα του Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α., ανεξάρτητα αν προηγούνται ημερολογιακά της τελευταίας καταχώρισης.

(δ) Στις ανωτέρω (β) και (γ) περιπτώσεις για τη θεώρηση του ναυλοσύμφωνου προσκομίζονται, στις αρμόδιες Αρχές θεώρησης του, αποδεικτικά καταβολής τελών και λοιπών επιβαρύνσεων των λιμένων της αλλοδαπής. Στην περίπτωση που το πλοίο αναψυχής εκναυλώνεται με πλοίαρχο και πλήρωμα προσκομίζονται επιπλέον και ευκρινή φωτοαντίγραφα σελίδων του Ημερολογίου και των σελίδων του Ναυτολογίου, που αντιστοιχούν σε εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της ναύλωσης του πλοίου έξω από την ελληνική επικράτεια.

-Το ναυλοσύμφωνο καταρτίζεται, υπογράφεται και θεωρείται σε πέντε (5) αντίγραφα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Από τα αντίγραφα αυτά ένα λαμβάνει ο Πλοιοκτήτης/Εφοπλιστής, ένα ο Ναυλομεσίτης/Ναυτικός Πράκτορας/Τουριστικό Γραφείο (αν υπάρχει), ένα ο Ναυλωτής και ένα παραμένει στη Λιμενική Αρχή θεώρησης του. Ο κατά περίπτωση εκναυλωτής, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4256/2014 ως εκάστοτε ισχύει, λαμβάνει ένα επιπλέον αντίγραφο το οποίο υποχρεούται να καταθέσει στις υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης.

-Με ευθύνη του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, τηρείται αρχείο ναυλοσυμφώνων και καταστάσεων επιβαινόντων για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση κάθε ταξιδιού.

-Οποιαδήποτε αλλαγή/τροποποίηση των βασικών όρων του ναυλοσύμφωνου ή ακύρωση αυτού απαιτείται να φέρει σφραγίδα και υπογραφή Λιμενικής Αρχής, η οποία προβαίνει και σε αντίστοιχη καταχώριση στο οικείο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.

-Στους παραβάτες των διατάξεων που αφορούν στο ναυλοσύμφωνο επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 13 του Ν. 4256/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις κατά τόπου Λιμενικές Αρχές ή στη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων & Θαλασσίου Τουρισμού (ΔΙΝΕΘΑΤ)/Τμήμα Β’

Τηλ. 2131374179,4487,4186,4152

e-mail: dinethat@yna.gov.gr

Θαλάσσιος Τουρισμός Ναυλοσύμφωνο