Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας αντλίας μετάγγισης (ΤΑΣΗΣ 230V/ 50HZ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ, ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ 0.5HP, ΣΤΟΜΙΟ Φ20, ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΑΣ, ΣΤΡΟΦΕΣ (RPM) 2850, τύπου ROVER 20 CE ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ με τα ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ) για τις ανάγκες της πλοηγίδας ΠΥ51 του Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας 

Στη συνολικά προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων, ενώ η δαπάνη απαλλάσσεται ΦΠΑ βάσει ν. 2859/2000.

Συνέχεια των ανωτέρω απευθύνεται πρόσκληση υποβολής στην υπηρεσία μας προσφορών για την προμήθεια του ανωτέρω είδους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, στον τηλεφωνικό αριθμό 2613615477 (Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού) προκειμένου να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι και την 23-06-2023 και ώρα 13:30 μ.μ. όπου και θα εξετασθεί ενώπιον αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής της Υπηρεσία μας.

Share: