Δημοσίευση Αποτελεσμάτων κατηγορίας ''Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ''

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνονται οι κάτωθι:

α) Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Επιστημονικών Συνεργατών κατ' αξιολογική σειρά (ειδικότητας Πλοιάρχων Α΄ )

β) Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Εργαστηριακών Συνεργατών κατ' αξιολογική σειρά (ειδικότητας Πλοιάρχων Α΄ ή Β΄)

γ) Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Εργαστηριακών Συνεργατών κατ' αξιολογική σειρά (ειδικότητας Πληροφορικής)

δ) Αρχικοί πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων Επιστημονικών  Συνεργατών (ειδικότητας Πλοιάρχων Α΄ )

ε) Αρχικοί πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων Εργαστηριακών  Συνεργατών (ειδικότητας Πλοιάρχων Α΄ ή Β΄)

ζ) Αρχικοί πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων Εργαστηριακών  Συνεργατών (ειδικότητας Πληροφορικής)

Share: