Δημοσίευση Αποτελεσμάτων κατηγορίας ''Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ''

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνονται οι κάτωθι:

1) Οριστικοί πίνακες κατ' αξιολογική σειρά κατόπιν αναπομπής Εργαστηριακών Συνεργατών

2) Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων υποψηφίων κατόπιν αναπομπής  Εργαστηριακών Συνεργατών

3) Οριστικοί πίνακες κατ' αξιολογική σειρά κατόπιν αναπομπής Επιστημονικών  Συνεργατών

4) Οριστικοί πίνακες Επιλεγέντων  κατόπιν αναπομπής  Επιστημονικών  Συνεργατών

Share: