Ανακοίνωση πίνακα βαθμολογίας υποψηφίων πλοηγών στο μάθημα "ΑΓΓΛΙΚΑ"