Δημοσίευση Αποτελεσμάτων κατηγορίας ''Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ''

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνονται οι κάτωθι:

1) Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Επιστημονικών Συνεργατών κατ' αξιολογική σειρά

2) Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Εργαστηριακών Συνεργατών κατ' αξιολογική σειρά

3) Οριστικοί πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων Επιστημονικών  Συνεργατών

4) Οριστικοί πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων Εργαστηριακών   Συνεργατών

5) Οριστικοί πίνακες Επιλεγέντων υποψηφίων Επιστημονικών Συνεργατών

6) Οριστικοί πίνακες Επιλεγέντων υποψηφίων Εργαστηριακών Συνεργατών

7) Προσωρινός πίνακας Επιστημονικών Συνεργατών κατ' αξιολογική σειρά

Share: