Θέμα Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η (ΔΙΑΖ) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-11-2020 ΕΩΣ 31-10-2021 ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31-10-2023 ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ

Share: