Ανακοίνωση Αρχικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης και αρχικών πινάκων αποκλειόμενων υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενη θέση Ωρομισθίων καθηγητών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024