Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

  1. Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω σχετικές, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την συντήρηση του αερόψυκτου ψυκτικού συστήματος του κτηρίου του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά. …

Τροποποίηση τεχνικών απαιτήσεων και καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»

1 . Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αναφορικά με την προμήθεια επίπλων προς κάλυψη …

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

  1. Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω σχετικές, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των …

Δημοσίευση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Β’ (ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ …

Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο της διενέργειας επαναληπτικού ανοιχτού Τεχνικού Διαλόγου για την «Επισκευή-αναβάθμιση του Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 050 “ΑΡΚΙΟΙ”»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της διενέργειας επαναληπτικού ανοιχτού Τεχνικού Διαλόγου για …

Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο της διενέργειας επαναληπτικού ανοιχτού Τεχνικού Διαλόγου για την «Επισκευή-αναβάθμιση του Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 050 “ΑΡΚΙΟΙ”»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της διενέργειας επαναληπτικού ανοιχτού Τεχνικού Διαλόγου για …

Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αναφορικά με την προμήθεια τεσσάρων χιλιάδων (4.000) πλαστικών καρτών …

Δημοσίευση ανακοίνωσης – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για …

Δημοσίευση ανακοίνωσης – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για …

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

Διακήρυξη αριθ. 05/2024 για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ανελκυστήρων και κλιματισμού κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. και παρακείμενου πύργου για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών.»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης …

Ανάθεση προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης για κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ/Χ Σαρωνικού.

Διαβάστε την εν λόγω ανάθεση εδώ.

Ανακοίνωση Προσκλήσεων Ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών συντήρησης του αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΛΣ-419

Δείτε τις προσκλήσεις:

Aνακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου

Ανάθεση προμήθειας Πετρελαίου ντίζελ για κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων του Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου.

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά»

1. Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι τίθενται σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής …

Ανακοίνωση διενέργειας επαναληπτικού ανοιχτού Τεχνικού Διαλόγου για την «Επισκευή-αναβάθμιση του Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.050 “ΑΡΚΙΟΙ”»

  1. Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι τίθενται σε επαναληπτικό ανοιχτό Τεχνικό Διάλογο, μη δεσμευτικής συμμετοχής …

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 09-07-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο γραφείο …

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για συμπληρωματική προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών συντήρησης και εσωτερικών διαμορφώσεων κτιρίου στέγασης Λ/Σ Πλωμαρίου

Διαβάστε την σχετική πρόσκληση

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

  1. Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω σχετικές, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού  για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται …

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

  1. To Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6) κλιματιστικών.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ΤΕΣΣΑΡΩΝ  ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ …