Ανακοινώσεις

Δημοσίευση οριστικών-επιλεγόμενων πινάκων υποψηφίων Πλοιάρχων Β΄ -Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες Πλοιάρχων Β΄ -Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών εκπαιδευτικού προσωπικού ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22

Δημοσίευση πινάκων οριστικών- επιλεγομενων υποψηφίων Πλοιάρχων Α' - Ιατρών εκπαιδευτικού προσωπικού ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες υποψηφίων Πλοιάρχων Α- Ιατρών εκπαιδευτικού προσωπικού. ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22

Πίνακες Οριστικών -Επιλεγόμενων υποψηφίων Πλοιάρχων Α' -Ιατρών

ΑΔΑ 6ΒΕΝ4653ΠΩ-5Ν2

ΑΔΑ ΨΓΨΟ4653ΠΩ-ΣΙΨ

ΑΔΑ 6ΕΒΜ4653ΠΩ-Ο1Σ

ΑΔΑ …

Αρχικοί πίνακες κατ' αξιολογική σειρά επιστημονικών συνεργατών ακ. έτους 2021 -2022 & 2022-2023

Για να δείτε τους πίνακες πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/ μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ) διδακτικής περιόδου 2021-2022

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού έτους 2021 για την πλήρωση συνολικά εκατόν πέντε (105) θέσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, απευθείας κατάταξης, ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει διαγωνισμό για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ (105) ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ …

Πίνακες αποκλειομένων ανά ειδικότητα υποψηφίων Ε.Ε.Π. (Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) που έλαβαν μέρος στην προκήρυξη της ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, η οποία αναζητούσε ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς συνεργάτες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΑΔΑ ΡΠΨΞ4653ΠΩ-995 : Αρχικός πίνακας αποκλειομένων Ε.Ε.Π. επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών ειδικοτήτων Πλοιάρχων-Φυσικών-Μαθηματικών-Αγγλικών-Νομικών ακαδ/κού έτους 2021-2022  -  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

ΑΔΑ 6Μ914653ΠΩ-5Ω6 : Οριστικός πίνακας αποκλειομένων Ε.Ε.Π. επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών …

Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων, κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

Οριστικός Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων κατά προκηρυσσόμενη θέση ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π με ΑΔΑ: ΨΒΡΥ4653ΠΩ-ΡΟΚ (φ.01).

Οριστικός Πίνακας κατάταξης υποψήφιου ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ/Π κατ΄ αξιολογική σειρά με ΑΔΑ: ΩΙ8Σ4653ΠΩ-ΔΙ2 …

Πίνακες κατάταξης ανά ειδικότητα, υποψηφίων Ε.Ε.Π. (Έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό) που έλαβαν μέρος στην προκήρυξη της ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, η οποία αναζητούσε ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς συνεργάτες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΑΔΑ: 98ΦΙ4653ΠΩ-45Α Οριστικός πίνακας κατάταξης Ε.Ε.Π. εργαστηριακών συνεργατών ειδικότητας ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν ακαδ/κού έτους 2021-2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

ΑΔΑ: 935Ξ4653ΠΩ-ΖΣΙ Οριστικός πίνακας κατάταξης Ε.Ε.Π. επιστημονικών συνεργατών ειδικότητας ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν ακαδ/κού έτους 2021-2022 …

Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων, κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

  • Οριστικός Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων κατά προκηρυσσόμενη θέση ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π με ΑΔΑ: 64Α64653ΠΩ-ΨΧ1 (φ.01).
  • Οριστικός Πίνακας κατάταξης υποψήφιου ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ/Π κατ΄ αξιολογική σειρά με ΑΔΑ: 6ΗΑ64653ΠΩ-065 (φ.09). …

Αρχικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/M εκπαιδευτικού έτους 2020-2021

Αρχικοί Πίνακες αξιολόγησης εκπαιδευτικού προσωπικού κατ’ αξιολογική σειρά ανά προκηρυσσόμενη θέση υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Μ με ΑΔΑ: 9ΜΦ64653ΠΩ-801

Αρχικός Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Μ με ΑΔΑ: ΨΚ9Φ4653ΠΩ-Ι58

Oριστικοί πίνακες κατ’ αξιολογική σειρά, επιλεγέντων, αποκλειομένων , ειδικότητας Πλοιάρχων Β΄ και Γ΄ Τάξης Ε.Ν. για τις ανάγκες ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ για το εκπ. έτος 2021-2022

Αποτελέσματα για τη πρόσληψη ωρομίσθιων στο ΚΕΣΕΝ Μηχανικών Μακεδονίας 2021-22

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) με ΑΔΑ: 9ΞΨ34653ΠΩ-ΠΝ8

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ  ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22  με ΑΔΑ: 9ΟΛΣ4653ΠΩ-ΓΨΡ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ    ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΕΣΕΝ …

Αποτελέσματα για τη πρόσληψη ωρομίσθιων στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων Μακεδονίας 2021-22

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) με ΑΔΑ: 62ΒΧ4653ΠΩ-ΕΗΥ 

ΟΡΙΣΤΙΚΟI ΠΙΝΑΚEΣ  ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ  ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22  με ΑΔΑ: Ω01Π4653ΠΩ-ΝΤΟ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ …

Δημοσίευση οριστικών πινάκων κατ’αξιολογική σειρά, επιλεγέντων, αποκλειομένων , ειδικότητας Πλοιάρχων Α΄ Τάξης Ε.Ν. και Ιατρών για τις ανάγκες ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ για το εκπ. έτος 2021-2022

Οριστικοί πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά κατάταξης ειδικότητας Πλοίαρχοι Α Τάξης Ε.Ν.& Ιατροί

Πίνακες επιλεγέντων ειδικότητας Πλοιάρχων Α’ Τάξης Ε.Ν. -Ιατρών

Πίνακας αποκλειομένων (ειδικότητας Πλοιάρχων Α΄ Τάξης Ε.Ν. …

Δημοσίευση αρχικών πινάκων κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

  • Αρχικός Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων κατά προκηρυσσόμενη θέση ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π με ΑΔΑ: 6Ψ7Μ4653ΠΩ-Β2Ε (φ.01).
  • Αρχικός Πίνακας κατάταξης υποψήφιου ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ/Π κατ΄ αξιολογική σειρά με ΑΔΑ: ΨΥΖΦ4653ΠΩ-ΠΞΧ (φ.06) …

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2021-22

Δείτε τους Πίνακες εδώ.

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2021-22

Δείτε τους Πίνακες εδώ.

Oριστικοί πίνακες κατόπιν αναπομπής επιλεγέντων, κατ΄ αξιολογική σειρά κατάταξης υποψηφίων & αποκλειωμένων ΑΕΝ/Κρήτης

Aνακοίνωση κατάστασης θέσεων για μετάταξη - Πρόσκληση

Πίνακες Αρχικοί-Οριστικοί-Προσλαμβανομένων προκήρυξης ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2022 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ