Ανακοινώσεις

Πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οριστικοί πίνακες έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΝ/Μακεδονίας

Πίνακας βαθμολογίας υποψηφίων πλοηγών στο μάθημα "ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ"

Δείτε τον Πίνακα βαθμολογίας εδώ.

Πίνακας βαθμολογίας υποψηφίων πλοηγών στο μάθημα "Αγγλικά"

Δείτε τον Πίνακα βαθμολογίας εδώ.

Aρχικός πίνακας κατάταξης υποψήφιου ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού κατά αξιολογική σειρά και πίνακας αποκλειομένων ανά προκηρυσσόμενη θέση συμφ. με α.π.2901.2/08/20/08-9-2020 (αδα:6θ984653πω-ι5κ) ανακοίνωση ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Εκπ. ετους 2020-2021

Πίνακας βαθμολογίας υποψηφίων πλοηγών στο μάθημα "Ελληνικά"

Δείτε τον Πίνακα βαθμολογίας εδώ.

Διαγωνισμός για την πλήρωση δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών του ΥΝΑΝΠ

Οριστικοί πίνακες κατ' αξιολογική σειρά επιλεγέντων ΕΕΠ/ ΑΕΝ ΧΙΟΥ Ορθή Επανάληψη

Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιου καθηγητή στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΥΔΡΑΣ

Δείτε την επαναπροκήρυξη εδώ.

Ονομαστικός πίνακας υποψηφίων για την πλήρωση δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών του ΥΝΑΝΠ

Δείτε τον πίνακα υποψηφίων πλοηγών εδώ.

Oριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων κατόπιν αναπομπής, κατ΄ αξιολογική σειρά, επιλεγέντων και αποκλειομένων, για πρόσληψη Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού διδακτικού έτους 2020-2021 της ΑΕΝ Οινουσσών

Αρχικός πίνακας αποκλειομένων υποψήφιων ωρομισθίων ΕΕΠ ΑΕΝ/ΝΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2020-2021

Οριστικοί – Προσωρινοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Ασπροπύργου 2020-2021

Oριστικός Πίνακας Νο.3 Επιστημονικοί συνεργάτες γενικών και τεχνικών μαθηματων κατ' αξιολογικη σειρα διδ. ετους 2020-2021 ΑΕΝ Σύρου

Oριστικοί πίνακες κατάταξης ειδικότητας κοινωνιολόγου υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Μ

Αρχικός πίνακας Ε.Ε.Π. Επιστημονικών συνεργατών Αγγλικής φιλολογίας ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (OE)

Δείτε τον πίνακα εδώ.

Πίνακες υποψηφίων Ε.Ε.Π. ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μετά την α΄ φάση ενστάσεων

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ

Δείτε την επαναπροκήρυξη εδώ.

Οριστικοί πίνακες κατάταξης, επιλεγέντων και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π εκπαιδευτικού έτους 2020-2021