Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. στην ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για τα διδακτικά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΚΑΛΥΜΝΟΥ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των διδακτικών ετών 2023-2024 και 2024-2025, επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου …

ΑΝΑΠΟΜΠΗ οριστικών πινάκων κατάταξης και προσλαμβανομένων, προκήρυξη ΑΕΝ/Μακεδονίας για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας δημοσιεύονται έξι (6) οριστικοί πίνακες κατάταξης και προσλαμβανομένων ΑΠΟ ΑΝΑΠΟΜΠΗ, βάσει της αριθμ.πρωτ.: 2904.4/1140/2023/28-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΒ84653ΠΩ-ΣΜΩ) προκήρυξης πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τα ακαδημαϊκά …

Οριστικοί πίνακες κατάταξης κατά σειρά αξιολόγησης (Πίνακας Α) και επιλεγέντων (Πίνακας Β) υποψηφίων Ε.Ε.Π. ΑΕΝ Ιονίων Νήσων, μετά από αναπομπή (ειδικότητας Νομικού κλπ - Παράγραφος Α ii. (γ) της προκήρυξης), για τα διδακτικά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθμ. 17 από 30-10-2023 Πρακτικό Συμβουλίου της, προέβη σε κατάρτιση Οριστικού – κατ’ αξιολογική σειρά πίνακα κατάταξης υποψηφίων, καθώς και οριστικού πίνακα επιλεγέντων …

Οριστικοί Πίνακες κατ΄αξιολογική σειρά και Οριστικοί Πίνακες Επιλεγέντων Ακ. Ετών 2023-2024 & 2024-2025 κατόπιν αναπομπής

Οριστικοί Πίνακες κατ΄αξιολογική σειρά και Οριστικοί Πίνακες Επιλεγέντων Ακ. Ετών 2023-2024 & 2024-2025 κατόπιν αναπομπής οι οποίοι αφορούν την αρ. Πρωτ.: 2902.06/12/2023/26-7-2023 με ΑΔΑ: Ω8Θ94653ΠΩ-ΖΜΩ Προκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού …

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικότητας Ιατρού και Πληροφορικής στην ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ για το εκπ. έτος 2023-2024

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση

Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιου Προσωπικού ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ οριστικών πινάκων κατάταξης και προσλαμβανομένων, προκήρυξη ΑΕΝ/Μακεδονίας για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας δημοσιεύεται ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ενός (1) οριστικού πίνακα κατάταξης και δύο (2) πινάκων προσλαμβανομένων, βάσει της αριθμ.πρωτ.: 2904.4/1140/2023/28-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΒ84653ΠΩ-ΣΜΩ) προκήρυξης πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού …

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων κατηγορίας ''Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνονται οι κάτωθι:

1) Οριστικοί πίνακες κατ' αξιολογική σειρά κατόπιν αναπομπής Επιστημονικών  Συνεργατών

2) Οριστικοί πίνακες Επιλεγέντων  κατόπιν αναπομπής  Επιστημονικών  Συνεργατών

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ οριστικών πινάκων κατάταξης και προσλαμβανομένων, προκήρυξη ΑΕΝ/Μακεδονίας για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας δημοσιεύεται ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ τεσσάρων (4) οριστικών πινάκων κατάταξης και προσλαμβανομένων ηλεκτρολόγων, βάσει της αριθμ.πρωτ.: 2904.4/1140/2023/28-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΒ84653ΠΩ-ΣΜΩ) προκήρυξης πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τα …

Οριστικoί Πίνακες Προκήρυξης ΕΕΠ ΑΕΝ ΧΙΟΥ(κατόπιν αναπομπής)

Δείτε τους Οριστικούς Πίνακες Επιστημονικών Συνεργατών Ναυτικών, Γενικών & Τεχνικών Μαθημάτων με ΑΔΑ ΑΔΑ 9Θ794653ΠΩ-ΗΡΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2023-2024 & 2024-2025 ΚΑΤ΄ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ & …

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ οριστικών πινάκων κατάταξης, προκήρυξη της ΑΕΝ/Μακεδονίας για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας δημοσιεύεται ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ δύο (2) εκ των οριστικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων επιστημονικών συνεργατών (ειδικότητες Πλοιάρχων και Νομικών), βάσει της αριθμ.πρωτ.: 2904.4/1140/2023/28-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΒ84653ΠΩ-ΣΜΩ) …

Ανακοίνωση- Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού φορέα πιστοποίησης για την επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά …

Πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Καλύμνου διδακτικών ετών 2023-2024 και 2024-2025 για τις ειδικότητες Α1iα, Α1iiβ, Α1iiδ, Α2 της προκήρυξης πρόσληψης Ε.Ε.Π. στην ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, κατόπιν αναπομπής

Από την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια οι οριστικοί πίνακες υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Καλύμνου, για τις ειδικότητες Α1iα, Α1iiβ, Α1iiδ, Α2 της αριθμ. πρωτ.:2904.4/516/2023/21-07-2023 Προκήρυξης ΑΕΝ Καλύμνου/Σχολή …

Ανακοίνωση οριστικού, επιλεγέντων και αποκλειόμενων πινάκων κατάταξης κατόπιν αναπομπής υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών ειδικότητας Πλοιάρχων Β' τάξης Ε.Ν. ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου

Δείτε τους Πίνακες:

Οριστικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη θέση και πίνακες προσλαμβανομένων, προκήρυξη της ΑΕΝ/Μακεδονίας για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας δημοσιεύονται οι οριστικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη θέση και οι πίνακες προσλαμβανομένων των υποψηφίων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών για τους οποίους κατατέθηκαν ενστάσεις, …

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων (μετά από ένσταση), αποκλειομένων, κατάταξης κατά σειρά αξιολόγησης και επιλεγέντων υποψηφίων έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (νομικών) για τα διδακτικά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθμ. 12 από 25-09-2023 Πρακτικό Συμβουλίου της προέβη σε κατάρτιση ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ πίνακα (μετά από ένσταση), αποκλειομένων υποψηφίων Ε.Ε.Π. διδακτικού έτους 2023-2024 και 2024-2025, …

Δημοσίευση οριστικών επιλεγόμενων πινάκων υποψηφίων Πλοιάρχων Α' ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2023/2024 μετά από Αναπομπή

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνονται οι πίνακες (οριστικών -επιλεγομένων) πινάκων υποψηφίων Πλοιάρχων Α’ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2023-2024 μετά από Αναπομπή»

Πίνακες επιλεγόμενων και κατάταξης υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτών ΚΕΣΕΝ/Π Μακεδονίας 2023-24 μετά από αναπομπή

Δείτε τους πίνακες:

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη θέση, προκήρυξη της ΑΕΝ/Μακεδονίας για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας δημοσιεύονται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη θέση των υποψηφίων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών για τους οποίους κατατέθηκαν ενστάσεις, βάσει της αριθμ.πρωτ.: 2904.4/1140/2023/28-07-2023 …

Οριστικοί Πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά και Οριστικοί Πίνακες αποκλειομένων και Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων Ακαδ. έτων 2023-24 & 2024-25 ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ

Οριστικοί Πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά και Οριστικοί Πίνακες αποκλειομένων και οριστικοί πίνακες επιλεγέντων Ακαδ έτων 2023-24 & 2024-25, οι οποίοι αφορούν την με αρ. Πρωτ.: 2902.06/12/2023/26-7-2023 με ΑΔΑ:Ω8Θ94653ΠΩ-ΖΜΩ Προκήρυξη πρόσληψης …