Ανακοινώσεις

Oριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Μ για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού έτους 2020-2021 με ειδικότητα Νομικού

Πίνακες Ε.Ε.Π. ΑΕΝ Μακεδονίας 2020-2021

Οριστικοί πίνακες Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ακαδημαϊκού έτους 2020-21 λόγω αναπομπής

Oριστικοί πίνακες επιτυχόντων Ε.Ε.Π. ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολής Μηχανικών

Οριστικοί πίνακες και πίνακες επιλεγομένων Ε.Ε.Π. ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οριστικοί πίνακες ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ

Oριστικοί πίνακες κατάταξης και πίνακες επιλεγέντων υποψηφίων ΕΕΠ (ναυτικών μαθημάτων) ΑΕΝ/Ιονίων Νήσων διδακτικού έτους 2020-2021

Ορθή επανάληψη οριστικού πίνακα υποψηφίων Πλοιάρχων Α΄, επιλεγομένων Πλοιάρχων Α΄, οριστικού πίνακα αποκλειομένων ωρομίσθιων καθηγητών και το νέο πρακτικό της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021

Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ Ασπροπύργου 2020-2021

ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΕΝ

Αρχικοί πίνακες Αποκλειομένων - Επιτυχόντων ΕΕΠ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2020-2021

Οριστικοί Πινάκες ΕΕΠ ΑΕΝ ΚΥΜΗΣ 2020-2021

Ωρομίσθιο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2020-21 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Οριστικοί πίνακες κατάταξης-επιλεγέντων-αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π εκπαιδευτικού έτους 2020-2021

Αποτελέσματα για ειδικότητες: α) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ή ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, β) ΙΑΤΡΟΥ, γ) ΝΟΜΙΚΟΥ, δ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Οριστικοί πίνακες κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη θέση υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ …

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π. 2020-2021 κατ' αξιολογική σειρά μετά από ένσταση -ΑΕΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Υποβολή οριστικών πινάκων κατ αξιολογική σειρά -επιλεγέντων - αποκλειομένων ειδικότητας πλοιάρχων Γ τάξης - Ιατρών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου

Οριστικοί πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά, επιλεγέντων και αποκλειομένων ΕΕΠ – ΑΕΝ ΧΙΟΥ

Πινάκες επιλεγομένων ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων Μακεδονίας

Πίνακες επιλεγομένων Ωρομισθίων Καθηγητών Πλοιάρχων Α΄-Πλοιάρχων Β΄- Ιατρού-Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών και Ορθή Επανάληψη οριστικού Πίνακα Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών

Οριστικός Πίνακας αποκλειομένων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021

Oριστικοί πίνακες κατάταξης, επιλεγέντων και αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ διδακτικού έτους 2020-2021 ανά προκηρυσσόμενη θέση ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ