Ανάθεση προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης για κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ/Χ Σαρωνικού.