Ανακοίνωση αρχικού πίνακα κατάταξης και αποκλειομένων υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ