Ανακοίνωση αρχικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης και αρχικών πινάκων αποκλειόμενων υποψήφιων ανά προκηρυσσόμενη θέση Ωρομίσθιων καθηγητών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024