Ανακοίνωση Αρχικών Πινάκων Κατάταξης και Αποκλειομένων Υποψήφιων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) της ΑΕΝ Σύρου για τα διδακτικά έτη 2023-2024 και 2024-2025