Ανακοίνωση Διενέργειας Επαναληπτικής Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 16.10.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια επαναληπτική κλήρωση με σκοπό την αντικατάσταση τακτικού μέλους της τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών για την αριθ. 02/2020 Διακήρυξη ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο που αφορά στην «Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Πλωτών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.”, η οποία συγκροτήθηκε με την Αριθ. Πρωτ.: 2834.2/57355/2020/07-09-2020 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 4ο Απόφαση κ. ΥΝΑΝΠ (ΑΔΑ: 9ΗΞ34653ΠΩ-2ΤΦ)

Share: