Ανακοίνωση διενέργειας γραπτών και πρακτικών εξετάσεων για την χορήγηση πιστοποιητικού εξαίρεσης από την Πλοήγηση