Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 27-6-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, στο Γραφείο 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) πρόκειται να διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό την ανάδειξη ενός (01) τακτικού και ενός (01) αναπληρωματικού μέλους της υπό συγκρότηση έκτακτης επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τη «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) Διαχείρισης Δικτύου Θαλασσίων Συγκοινωνιών».

Share: