Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 16.04.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό:

την επιμέρους συγκρότηση έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Αυτόματο σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων AFIS», ως προς την κλήρωση του Προέδρου και Αναπληρωτή αυτού, καθώς και ενός τακτικού μέλους και αναπληρωτή αυτού.

Share: