Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 24.02.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:45, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό την αντικατάσταση του δεύτερου (2ου) τακτικού μέλους της τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη «Δημιουργία διαδραστικών αιθουσών τηλεκπαίδευσης στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» [ΑΔΑ: 6Χ1Ε4653ΠΩ-Μ3Π (υπό στοιχείο Ι.Γ τακτικό μέλος)].

Share: