Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 27.01.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα επαναληφθεί η διενέργεια ανοικτών και δημόσιων κληρώσεων με σκοπό:

(α) την επιμέρους συγκρότηση έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Τηλεδιασκέψεων και Μηχανογραφικής Υποδομής», ως προς την κλήρωση του πρώτου 1ου τακτικού μέλους και αναπληρωτή αυτού.

(β) την επιμέρους συγκρότηση έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη «Διαμόρφωση Αιθουσών Συσκέψεων - Τηλεδιασκέψεων», ως προς την κλήρωση του 2ου τακτικού μέλους και αναπληρωτή αυτού.

Share: