Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 02.04.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθούν ανοικτές και δημόσιες κληρώσεις με σκοπό την συγκρότηση δύο (02) τριμελών έκτακτων Επιτροπών Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών για τα είδη (i) και (ii) της αριθμ. 16/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (ΑΔΑ: ΩΖΜΖ4653ΠΩ-ΝΕΚ) αντίστοιχα.

Share: