Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 04.05.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί επαναληπτική ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό την αντικατάσταση τακτικού μέλους Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών της αρίθ.11/2019 Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΑΔΑ:ΨΞΤΘ4653ΠΩ-ΦΧ2) για την «Προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού της Περιφέρειας Αττικής

ΥΝΑΝΠ Σχολές Εμπορικού Ναυτικού ΔΙΠΕΑ Προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού
Share: