Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 08-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο γραφείο 424 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθούν ανοικτές και δημόσιες κληρώσεις για την αντικατάσταση του Προέδρου της «Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων και Προσφυγών σε θέματα προμηθειών των Ν. 4412/2016 και 3978/2011» καθώς και για την αντικατάσταση του Προέδρου της «Α΄ Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων αξίας έως 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2020-2021.

Share: