Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 11-3-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο γραφείο 403 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 1ου Τακτικού Μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της υπ’ αριθ. Τ01/2019 Διακήρυξης για την προμήθεια «δεκαπέντε (15) Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5μ. ,με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον πέντε (05) Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5 μ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2020-2021.

Share: