Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεως

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 2-11-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στο γραφείο 403 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), πρόκειται να διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση: του πρώτου (1ου)Τακτικού Μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την προμήθεια «δέκα (10) περιπολικών σκαφών πνευστού τύπου μήκους 11-12 μέτρων, με αεροθάλαμο ή με fender κλειστής κυψελίδας προς κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών Υ.Ν.Α.Ν.Π./Α.Λ.Σ./ΕΛ.-ΑΚΤ.».

Share: