Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 30-12-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο γραφείο 403 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π. (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) πρόκειται να διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της « Ετήσιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών σε θέματα προμηθειών των Ν. 4412/2016 και Ν.3978/2011» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2020-2021.

Share: