Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίαςκαι Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 07-08-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο γραφείο 424 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση:

για την αντικατάσταση του Προέδρου της Επιτροπής ΄΄(α)Παρακολούθησης-Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και (β) Παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, αξίας άνω των 60.000 χωρίς ΦΠΑ (έτους 2019-2020)’’ .

Share: