Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό αναπληρωματικού μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής