Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης:

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 15-04-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στο γραφείο 403 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση:

για την αντικατάσταση του 2ου Τακτικού Μέλους της Επιτροπής ΄΄ (α) Παρακολούθησης-Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και (β) Παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, αξίας άνω των 60.000 χωρίς ΦΠΑ΄΄, έτους 20219-2020.

Share: