Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 27-10-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο γραφείο 403 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), πρόκειται να διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση:

α. του πρώτου (1ου) Τακτικού Μέλους «Ετήσιας Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών, έτους 2022-2023 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»,

β. του Αναπληρωτή δεύτερου (2ου) Τακτικού Μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση/ συντήρηση computer room της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (Δ.ΑΠ.ΘΑ.Σ) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ενίσχυση φυσικής και λογικής ασφάλειας.

Share: