Ανακοίνωση Κ.Λ. Βόλου για τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για τη διαδικασία εξαίρεσης υπόχρεων πλοίων από την πλοήγηση